fbpx AVIS LEGAL | ti.care

AVIS LEGAL

Si us plau, us preguem encaridament que llegiu aquest avís legal en la seva totalitat. Si esteu sol·licitant un nou usuari a la plataforma, heu d'arribar fins al final d'aquesta pàgina per acceptar les condicions que s’exposen en aquest document.

TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. és una empresa espanyola, amb NIF B88245857. Està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 38436, foli 14, inscripció 1, amb full M-683737.

TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. ofereix als seus usuaris i clients la plataforma de telemedicina ti.care, marca registrada, a través de l'adreça d'internet https://ti.care, d'ara endavant el WEBSITE, que és un mitjà de comunicació entre persones.

L'accés al WEBSITE confereix la condició d'USUARI. L'USUARI accepta íntegrament les condicions d'ús assenyalades en el present document, la política de privacitat reflectida al WEBSITE i la política de galetes. En particular, l'USUARI es compromet a no fer un ús inadequat dels continguts oferts en el WEBSITE, especialment incórrer en activitats il·lícites o il·legals, difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, fer apologia del terrorisme o contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics del WEBSITE, intentar accedir o utilitzar els comptes del WEBSITE d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Qualsevol comportament d'aquestes o similars característiques donarà permís als administradors del WEBSITE per bloquejar o eliminar els comptes o continguts afectats, independentment de les accions legals que TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. pugui emprendre contra els infractors.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos al WEBSITE són propietat exclusiva de TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de tenir el consentiment exprés de TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. ofereix a través del WEBSITE haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades, us informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores del WEBSITE. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta, enviant un correu electrònic a admin@ti.care.

L'usuari accepta que TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. li podrà fer arribar ofertes comercials pròpies o alienes a través del WEBSITE. En qualitat d’afiliat d'Amazon, TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. obté ingressos per les compres adscrites que compleixen els requisits aplicables. TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. mai farà servir el correu electrònic de l'usuari, ni cedirà les seves dades a altres empreses, amb aquesta finalitat.

TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. declina assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix al WEBSITE.

Amb els límits establerts per la llei, TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que altres usuaris puguin incorporar al WEBSITE.

Els continguts i informació del WEBSITE no vinculen a TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament mèdic de cap tipus, ja que es tracta simplement d'un servei que s’ofereix amb caràcter informatiu i divulgatiu. Cap informació introduïda per professionals sanitaris, en la seva qualitat d'USUARI, o per l'equip de TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L., pot substituir qualsevol procés clínic realitzat en persona per un professional sanitari. Igualment, les pàgines web publicades per TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. no són un mitjà de comunicació orientat a l'atenció d'urgències mèdiques. Els pacients han d'anar als seus serveis d'urgències habituals en cas d'identificar símptomes que poguessin constituir un indici de l'empitjorament del seu estat de salut.
TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. no és una empresa sanitària i no es fa responsable dels consells i recomanacions que els professionals sanitaris adherits a la seva plataforma ofereixin als pacients. Cada professional sanitari serà responsable de les recomanacions que faci als seus pacients i de les seves conseqüències. Els professionals sanitaris i els pacients, en la seva relació privada dins el WEBSITE, accepten expressament mantenir indemne a TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. de qualsevol reclamació d'índole sanitària.

La pàgina d'Internet de TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. no pot controlar. Per tant, TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Les presents condicions podran ser modificades per TECNOLOGIAS  DE  LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. sense previ avís. Correspon a l'USUARI estar al cas de futures modificacions consultant aquesta pàgina web.

L'USUARI manifesta:
• Que ha llegit, entén i comprèn la informació que aquí s’exposa, així com la Política de privacitat i la Política de galetes publicades en aquest WEBSITE.
• Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per contractar.
• Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
• Que presta el consentiment informat d'acord amb la informació que s’exposa a la Política de privacitat del WEBSITE.