Registre de pacients

La nostra plataforma requereix la invitació d'un professional sanitari per al registre com a pacient. Si el professional sanitari amb el qual vol comunicar-se està donat d'alta a la nostra plataforma, demani-li que li enviï una invitació per correu electrònic.

Gràcies.

L'equip de ti.care

Català