fbpx Registre de pacients | ti.care

Registre de pacients

El nostre servei requereix de la invitació d'un professional sanitari per al registre com a pacient.

Si el professional sanitari amb el qual vol comunicar-se és usuari del nostre servei, demani-li que li enviï una invitació. Arribarà al seu correu electrònic.

Si pensa que el professional sanitari amb el qual vol comunicar-se no és usuari del nostre servei, invítele a unir-se a la nostra adreça web: https://ti.care/ca

Moltes gràcies.

L'equip de ti.care