fbpx Sobre ti.care | ti.care

Sobre ti.care

La nostra empresa neix amb la missió de posar en contacte pacients, familiars i cuidadors amb els professionals sanitaris a través de tecnologies de la informació amb la finalitat de crear una sanitat més accessible, humana i sostenible. Estem vivint la revolució tecnològica més profunda de la història i la manera de comunicar-nos entre les persones està canviant. No obstant això, en l'entorn sanitari no s’havia introduït amb la mateixa velocitat. Dubtes amb la seguretat de la informació, amb l'ús dels dispositius, especialment per a la gent gran, eren entrebancs que sovint es comentaven. No obstant això, les evidències científiques i els avenços tecnològics dels últims anys estan propiciant que el món sanitari incorpori ràpidament noves formes de comunicació entre professionals i pacients. La seguretat de la informació està completament garantida i la gent gran fan servir amb facilitat i assiduïtat mitjans telemàtics en diferents àmbits de la seva vida. Es pot dir que la telemedicina ha arribat a sanitat. I ha arribat per quedar-se, com veurem en els propers anys. A més, tant els professionals sanitaris com la població general reclamen una major capacitació i autonomia per l'autocura del pacient, aspecte en què la telemedicina també pot fer una gran aportació. Així mateix, els problemes crònics de salut són cada vegada més freqüents en la nostra societat i cal fer un seguiment continuat; aquí, la telemedicina també aporta molt valor. Els resultats actuals en el control de les malalties cròniques no són bons, i necessitem noves accions que ajudin a millorar-los. Per això s'ha dissenyat aquesta plataforma, per complir dos objectius: d'una banda, facilitar la informació necessària als pacients que els capaciti per a la gestió adequada de la malaltia i per a autocurar-se; i, de l’altra, oferir major continuïtat en la comunicació professional-pacient que permeti unir esforços per millorar els resultats en salut.